Hart van Velp
/

Voor en door bijzondere mensen

 

BVKZ

Hart Van Velp is aangesloten bij de Branchevereniging Kleinschalige Zorg t.w. BVKZ is een sterke belangenbehartiger en stevige lobbyist voor de kleine zorgaanbieder op landelijk, provinciaal en regionaal niveau met kennis van zaken op politiek, maatschappelijk en vakinhoudelijk gebied in de zorg.


Klachtenreglement 

Sinds febr. 2016 is Zorgbedrijf Hart van Velp aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg behandeld klachten die worden ingediend over de geleverde zorg.

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) is het voor elke zorgaanbieder verplicht geworden een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te beiden aan cliënten. Deze dienst word aangeboden door Klachtenportaal Zorg.

Binnen Klachtenportaal Zorg is de geschilleninstantie KPZ opgericht. Deze heeft als doelstelling het oplossen van geschillen tussen de leden van Klachtenportaal Zorg en hun cliënten. Deze geschilleninstantie is door het Ministerie VWS erkend.


Clientvertrouwenspersoon 

 Per 1 januari 2017 heeft Zorgbedrijf Hart van Velp een cliënt vertrouwenspersoon aangesteld. Zij is alleen voor de cliënten van Hart van Velp. Zij is onafhankelijk en heeft haar beroepsgeheim.

Wat kunnen de cliënten van deze vertrouwenspersoon verwachten:

  • Advies en ondersteuning als je iets moeilijk vindt of boos en verdrietig bent.
  • Een luisterend oor
  • Samen onderzoeken naar de juiste oplossingen
  • Eventueel helpen met het indienen van een officiële klacht bij KlachtenPortaal Zorg.


Erkend leerbedrijf

Zorgbedrijf Hart van Velp is per 31-03-2017 erkend als leerbedrijf. Vanaf die datum is het bedrijf in het register erkende leerbedrijven opgenomen. We bieden de stagiaire(s) (student) een goede en veilig werkplek aan zodat men goed het beroep kan uitoefenen waarvoor hij/zij in opleiding is.


 
E-mailen
Bellen
Info